وب‌سایت شخصی دکتر حبيب الله محموديان - www.mahmoodian.ir


    اعضاء هیئت تحریریه فصلنامه مطالعات ایلام شناسی  ۲۲ تير ۱۳۹۶


دکتر پریسا پورمحمدی رشته ی تخصصی : باستان شناسی

دکتر اردشیرجوانمرد زاده رشته ی تخصصی: باستان شناسی

دکتر حاجی کریمی رشته ی تخصصی: ژئوهیدرولوژی

دکتر رضا خانی رشته ی تخصصی: زبان وادبیات انگلیسی

دکتر علی خاکی رشته ی تخصصی معماری

دکتر لیلا خسروی رشته ی تخصصی: باستان شناسی

دکتر سهیلا درویشی رشته ی تخصصی: باستان شناسی

دکتر ناصر راد رشته ی تخصصی: روابط بین الملل

دکتر خلیل فصیحی رشته ی تخصصی: فیزیولوژی گیاهان زراعی

دکتر حبیب اله محمودیان رشته ی تخصصی: باستان شناسی

دکتر ابراهیم مرادی رشته ی تخصصی: باستان شناسی

دکتر خداکرم مظاهری رشته ی تخصصی: باستان شناسی

دکتر لیلی نیاکان رشته ی تخصصی: باستان شناسی

دکتر سیاوش یاری رشته ی تخصصی: تاریخ اسلام


 آدرس خبر:  www.mahmoodian.ir/news/news.asp?newsnum=99