وب‌سایت شخصی دکتر حبيب الله محموديان - www.mahmoodian.ir


    دومین شماره فصلنامه مطالعات ایلام شناسی  ۲۲ تير ۱۳۹۶


تدوین دومین شماره فصلنامه مطالعات ایلام شناسی  به اتمام رسید در این شماره تعداد شش مقاله علمی در عرصه ی با ستان شناسی  ارائه شده که تقدیم خوانندگان  عزیز می شود.


 آدرس خبر:  www.mahmoodian.ir/news/news.asp?newsnum=98