وب‌سایت شخصی دکتر حبيب الله محموديان - www.mahmoodian.ir


    کتاب عتبات عالیات ( راهنمای زائر ) اثر جدید دکتر حبیب اله محمودیان منتشر شد.  ۱۲ آبان ۱۳۹۵


کتاب  عتبات عالیات ( راهنمای زائر ) اثر جدید دکتر حبیب اله محمودیان منتشر شد. این کتاب به عنوان یکی از منابع مورد استفاده زائران به ویژه زائران اربعین قلمداد می گردد.


 آدرس خبر:  www.mahmoodian.ir/news/news.asp?newsnum=79