وب‌سایت شخصی دکتر حبيب الله محموديان - www.mahmoodian.ir


    دفتر مطالعات ایلام شناسی در مرکز آموزش علمی کاربردی ایلام (پارسیان) راه اندازی شد.  ۱ مهر ۱۳۹۵


دفتر مطالعات ایلام شناسی در مرکز آموزش علمی کاربردی ایلام (پارسیان) راه اندازی شد. دکتر محمودیان  در این رابطه اظهار داشت:هدف از راه اندازی این دفتر تبادل تجربیات ایلام شناسان در عرصه تاریخ وتمدن ایلام در غرب کشور است.


 آدرس خبر:  www.mahmoodian.ir/news/news.asp?newsnum=78