وب‌سایت شخصی دکتر حبيب الله محموديان - www.mahmoodian.ir


    تألیف کتاب میراث ماندگار ( فرهنگ وتمدن ایلامیان) اثر جدید دکتر حبیب اله محمودیان به اتمام رسید  ۱۷ مرداد ۱۳۹۵


تألیف کتاب میراث ماندگار ( فرهنگ وتمدن ایلامیان) اثر جدید دکتر حبیب اله محمودیان به اتمام رسید. این در راستای معرفی آثار تاریخی و باستانی استان ایلام تدوین شده است.


 آدرس خبر:  www.mahmoodian.ir/news/news.asp?newsnum=77