وب‌سایت شخصی دکتر حبيب الله محموديان - www.mahmoodian.ir


    مرکز مطالعات ایلام شناسی درمرکز آموزش علمی کاربردی پارسیان ایلام راه اندازی شد.  ۳ مرداد ۱۳۹۵


مرکز مطالعات ایلام شناسی درمرکز آموزش علمی کاربردی پارسیان ایلام راه اندازی شد.

 این مرکز علمی با هدف معرفی تاریخ و تمدن ایلام فعالیت خود را آغاز کرده است. دکتر حبیب اله محمودیان  در این رابطه اظهار داشت: فعالیت های علمی گسترده ای در مراکز علمی ودانشگاهی داخل وخارج از کشور به وسیله ایران شناسان وباستان شناسان  در را بطه با ایلام باستان صورت پذیرفته که  نیازمند حرکتی جدی برای جمع آوری اطلاعات در عرصه تحقیقات ایلام شناسی است. امیداواریم با همکاری  بخش پژوهشی دانشگاه ها و مراکز ایران شناسی ، ایلام شناسان و سازمان های اجرایی ذیربط بتوانیم بانک اطلاعات علمی تحقیقات و پژوهش های ایلام شناسی را  ایجاد نماییم.

 


 آدرس خبر:  www.mahmoodian.ir/news/news.asp?newsnum=76