وب‌سایت شخصی دکتر حبيب الله محموديان - www.mahmoodian.ir


    کتاب آشنایی با استانداردهای طراحی فضا های پیش دبستانی تأ لیف مهندس آزاده محمودیان منتشر شد  ۱۱ تير ۱۳۹۵


کتاب آشنایی با استانداردهای طراحی فضا های پیش دبستانی تأ لیف مهندس آزاده محمودیان منتشر شد. این کتاب برای دانشجویان مراکزآِموزشی دانشگاه جامع مراکزعلمی کاربردی تدوین وتأ لیف شده است.


 آدرس خبر:  www.mahmoodian.ir/news/news.asp?newsnum=74