وب‌سایت شخصی دکتر حبيب الله محموديان - www.mahmoodian.ir


    تأليف كتاب درختان کهن سال استان ایلام نوشته گروه مولفان (دكتر حبيب اله محموديان ،دكتر خليل فصيحي و دكتر رضا احمدي) به اتمام رسيد  ۵ فروردين ۱۳۹۵


تأليف كتاب درختان کهن سال استان ایلام نوشته گروه مولفان (دكتر حبيب اله محموديان ،دكتر خليل فصيحي و دكتر رضا احمدي) كه تأليف وتدوين آن در ارديبهشت ماه 1394 آغاز شده بود به اتمام رسيد وتهميدات لازم براي چاپ ونشر آن آغاز شده است. اين كتاب به معرفي درختان كهن سال در محدوده ي جنگلي استان ايلام وبخش غربي زاگرس پرداخته است.


 آدرس خبر:  www.mahmoodian.ir/news/news.asp?newsnum=71