وب‌سایت شخصی دکتر حبيب الله محموديان - www.mahmoodian.ir


   تدوين وتأليف كتاب سرزمين ديوالا به اتمام رسيد.  ۱۸ مهر ۱۳۹۴


تدوين وتأليف كتاب سرزمين ديوالا  اثر جديد دكتر حبيب اله محموديان به اتمام رسيد در اين كتاباطلاعاتي در مورد تاريخ تحولات فرهنگي وتمدني سرزمين ديوالا ارائه شده است..


 آدرس خبر:  www.mahmoodian.ir/news/news.asp?newsnum=61