وب‌سایت شخصی دکتر حبيب الله محموديان - www.mahmoodian.ir


    كتاب مديريت تحول نوشته دكتر كرم خليلي مجوز نشر گرفت.  ۳ مهر ۱۳۹۴


كتاب مديريت تحول نوشته دكتر كرم خليلي مجوز نشر گرفت. اين كتاب توسط انتشارات زاگرو چاپ ومنتشر مي شود.


 آدرس خبر:  www.mahmoodian.ir/news/news.asp?newsnum=59