وب‌سایت شخصی دکتر حبيب الله محموديان - www.mahmoodian.ir


    كتاب همراه با زائران اربعين پنجاه و سومين اثر دكتر حبيب اله محموديان منتشر شد  ۳ مهر ۱۳۹۴


كتاب   همراه با زائران اربعين پنجاه و سومين اثر دكتر حبيب اله محموديان منتشر شد. اين در قطع جيبي چاپ شده وبه عنوان راهنماي سفر براي زائران  عتبات عاليات تدوين گرديده است.


 آدرس خبر:  www.mahmoodian.ir/news/news.asp?newsnum=58