وب‌سایت شخصی دکتر حبيب الله محموديان - www.mahmoodian.ir


   كتاب روابط ايلام وبين النهرين در عهد باستان نوشته مهندس وحيد محموديان براي چاپ دوم آماده شده است.  ۱۹ شهريور ۱۳۹۴


كتاب روابط ايلام وبين النهرين در عهد باستان نوشته مهندس وحيد محموديان پس از انتشار مورد استقبال قرار گرفته و به اين دليل چاپ دوم آن به زودي انجام خواهد شد.


 آدرس خبر:  www.mahmoodian.ir/news/news.asp?newsnum=56