وب‌سایت شخصی دکتر حبيب الله محموديان - www.mahmoodian.ir


   تدوين وتأليف كتاب همراه با زائران اربعين حسيني نوشته دكتر حبيب اله محموديان به اتمام رسيد  ۱۹ شهريور ۱۳۹۴


تدوين وتأليف كتاب همراه با زائران اربعين حسيني نوشته دكتر حبيب اله محموديان به اتمام رسيد. اين كتاب در قطع رقعي ودر قالب 80 صفحه به رشته تحرير در آمده است.


 آدرس خبر:  www.mahmoodian.ir/news/news.asp?newsnum=55