وب‌سایت شخصی دکتر حبيب الله محموديان - www.mahmoodian.ir


   كتاب سياست خاورميانه اي جمهوري اسلامي ايران منتشر شد  ۲ شهريور ۱۳۹۴


كتاب سياست خاورميانه اي جمهوري اسلامي ايران نوشته آقايان محسن احمدي و وحيد محموديان دانش آموختگان ارشد علوم سياسي از دانشگاه آزاد اسلامي واحد ايلام منتشر شد. اين در شمارگان 1000نسخه ودر 181 صفحه توسط انتشارات زاگرو چاپ شده است. انتارات زاگرو براي اين نويسندگان جوان موفقيت بيشتر آرزو مي كند


 آدرس خبر:  www.mahmoodian.ir/news/news.asp?newsnum=52