وب‌سایت شخصی دکتر حبيب الله محموديان - www.mahmoodian.ir


   جغرافياي تاريخي وگردشگري شهرستان هاي بدره وملكشاهي چاپ ومنتشر شد  ۱۵ فروردين ۱۳۹۴


جغرافياي تاريخي وگردشگري شهرستان هاي بدره وملكشاهي چاپ ومنتشر شد. اين كتاب ها كه با تلاش وكوشش دكتر حبيب اله محموديان تأليف شده اند به معرفي تاريخ ، باستان شناسي وجغرافياي تاريخي وجاذبه هاي گردشگري شهرستان هاي بدره وملكشاهي پرداخته است.


 آدرس خبر:  www.mahmoodian.ir/news/news.asp?newsnum=42