وب‌سایت شخصی دکتر حبيب الله محموديان - www.mahmoodian.ir


   نشست علمي تخصصي با عنوان : راه هاي نهادينه كردن فرهنگ كتاب وكتابخواني با تأكيد بر فناوري هاي نوين در مركز ايلام يك (پارسيان ) برگزار شد.  ۲۸ آبان ۱۳۹۳ آدرس خبر:  www.mahmoodian.ir/news/news.asp?newsnum=36