وب‌سایت شخصی دکتر حبيب الله محموديان - www.mahmoodian.ir


   بازديد باستان شناسان از تپه هاي پيش از تاريخ گلان وچگا آهوان مهران  ۱۴ خرداد ۱۳۹۳


برخي از باستان شناسان شركت كننده در همايش ملي : ايلام مهد كشاورزي باستان از سايت هاي پيش از تاريخ گلان وچگا آهوان مهران واقع در غرب ايران بازديد كردند. پروفسور فرانك هول باستان شناس امريكايي،دكتر كوچكي از دانشگاه مشد ، دكتر حبيب اله محموديان از دانشگاه آزاد اسلامي ،دكتر جوانمرد زاده ، دكتر دارابي مهندس شنبه زاده مديركل ميراث فرهنگي استان و نيز مهندس پيراني از جمله باستان شناساني بودند كه به مدت چهار ساعت اين آثار ارزشمند تاريخ وتمدن ايران زمين را مورد بازديد علمي قرار دادند.


 آدرس خبر:  www.mahmoodian.ir/news/news.asp?newsnum=25