وب‌سایت شخصی دکتر حبيب الله محموديان - www.mahmoodian.ir


    تحقیقی پیرامون کتیبه ی سر در کاروانسرای ایرانی در منطقه ی سلیم ارمنستان  ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۲


 کتیبه ی سر در کاروانسرای ایرانی سلیم  شهر گوریس ارمنستان مورد پژوهش قرار گرفت. خانم دکتر پریسا پورمحمدی محقق وپژوهشگر ایرانی این اثر تاریخی  در رابطه با سنگ نوشته ی در ب ورودی این قلعه اظهار داشت. این کتیبه با خط فارسی وارمنی نگاشته شده است. شواهد ومدارک موجود نشان می دهد که کاروانسرا متعلق به دوره ی سلجوقیان است. لازم به ذکر است که آثار متعددی از تمدن وفرهنگ ایرانی در کشور های هم جوار جمهوری اسلامی ایران از دوران گذشته بر جای مانده است.


 آدرس خبر:  www.mahmoodian.ir/news/news.asp?newsnum=21