وب‌سایت شخصی دکتر حبيب الله محموديان - www.mahmoodian.ir


    چاپ دوم کتاب فرهنگ وتمدن ایلام دکتر محمودیان  ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۲


کتاب فرهنگ وتمدن ایلام معرف موقعیت تاریخی وباستان شناسی مناطق مختلف استان ایلام است که با تلاش چند ساله ی مولف از سوی انتشارات زاگرو چاپ ومنتشر شده است. به دلیل استقبال از این کتاب  به سرعت نایاب شد. تا اینکه در اوایل بهار سال 1392  به چاپ دوم رسید.


 آدرس خبر:  www.mahmoodian.ir/news/news.asp?newsnum=20