وب‌سایت شخصی دکتر حبيب الله محموديان - www.mahmoodian.ir


   کتاب نغمه های جاوید عشق : مجموعه اشعار زنده یاد مرحوم باقر سلیمان نژاد منتشر شد.  ۲۱ دی ۱۳۹۱


کتاب نغمه های جاوید عشق : مجموعه اشعار زنده یاد مرحوم باقر سلیمان نژاد منتشر شد این کتاب به اهتمام حاج صادق سلیمان نژاد شاعر معاصر ایلامی وبا مساعدت انتشارات زاگرو در ایلام چاپ وبه بازار عرضه شد.


 آدرس خبر:  www.mahmoodian.ir/news/news.asp?newsnum=15