وب‌سایت شخصی دکتر حبيب الله محموديان - www.mahmoodian.ir


    پذیرش مقاله پژوهشی در فصلنامه مطالعات ایلام شناسی  ۱۲ فروردين ۱۴۰۱


فصلنامه مطالعات ایلام شناسی مقالات پژوهشی عرصه تاریخ ،تمدن،فرهنگ وباستان شناسی اساتید،نویسندگان واهل قلم را مورد پذیرش قرار می دهد. سامانه فصلنامه  : ilamstudy.ir


 آدرس خبر:  www.mahmoodian.ir/news/news.asp?newsnum=131