وب‌سایت شخصی دکتر حبيب الله محموديان - www.mahmoodian.ir


   هشتمین شماره فصلنامه مطالعات ایلام شناسی منتشر شد.  ۳ فروردين ۱۳۹۸


هشتمین شماره فصلنامه مطالعات ایلام شناسی منتشر شد. مدیر مسئول این رسانه با اعلام این خبر اظهار داشت داشت  دراین شماره 6مقاله  تخصصی  در عرصه با ستان شناسی منطقه مورد پذیرش قرار گرفته ودر این شماره چاپ ومنتشر شده است.


 آدرس خبر:  www.mahmoodian.ir/news/news.asp?newsnum=119