وب‌سایت شخصی دکتر حبيب الله محموديان - www.mahmoodian.ir


    پنجمین شماره فصلنامه تخصصی مطالعات ایلام شناسی منتشر شد  ۱۸ تير ۱۳۹۷


پنجمین شماره فصلنامه تخصصی باستان  شنا سی  «مطالعات ایلام  شناسی»  منتشر شد. در این شماره از فصلنامه شش مقاله تحقیقی در عرصه تحولات تمدنی و فرهنگی مرتبط با ایلام باستان چاپ و منتشر شده است.

بررسی باستان شناختی مکان های استقراری کاسیان.. 6

مطالعه و بررسي موقعیت باستان شناختی دشت ایلام. 24

پژوهشهای باستانشناسی پیش از تاریخ دشت دهلران.. 53

رویکرد عدالت محوری در ایلام باستان.. 85

   نقش مار در فرهنگ و تمدن ايلامي.. 101

بررسی تحولات فرهنگی دشت هاي مهران و دهلران، 109

.

 آدرس خبر:  www.mahmoodian.ir/news/news.asp?newsnum=116