وب‌سایت شخصی دکتر حبيب الله محموديان - www.mahmoodian.ir


   فراخوان چاپ مقالات تخصصی باستان شناسی ورشته های مرتبط  ۱۴ آذر ۱۳۹۶


فراخوان چاپ مقالات تخصصی باستان شناسی ورشته های مرتبط در فصلنامه مطالعات ایلام شناسی

دفتر فصلنامه مطالعات ایلام شناسی طی فراخوانی از اساتید ودانشگاه وپژوهشگران عرصه با ستان شناسی در خواست نمود تا با  ارسال مقالات تخصصی باستان شناسی  با این رسانه نوپا همکاری نمایند.  دکتر حبیب اله محمودیان مدیر مسئول این فصلنامه اعلام داشت سومین شماره می شد

Email:  Habibmahmoodian@yahoo.com


 آدرس خبر:  www.mahmoodian.ir/news/news.asp?newsnum=112