وب‌سایت شخصی دکتر حبيب الله محموديان - www.mahmoodian.ir


    کتاب دستاورد های علمی،پژوهشی وفناوری مرکز علمی کاربردی ایلام ۱ (پارسیان ) در آستانه انتشار  ۲۶ مرداد ۱۳۹۶


تدوین کتاب دستاورد های علمی،پژوهشی وفناوری مرکز علمی کاربردی ایلام ۱ (پارسیان ) به اتمام رسید ودرمرحله چاپ ونشر قرار دارد.


 آدرس خبر:  www.mahmoodian.ir/news/news.asp?newsnum=102