وب‌سایت شخصی دکتر حبيب الله محموديان - www.mahmoodian.ir


   فراخوان چاپ مقالات تخصصی باستان شناسی ورشته های مرتبط  ۲۲ تير ۱۳۹۶


دفتر فصلنامه مطالعات ایلام شناسی طی فراخوانی از اساتید ودانشگاه وپژوهشگران عرصه با ستان شناسی در خواست نمود تا با  ارسال مقالات تخصصی باستان شناسی  با این رسانه نوپا همکاری نمایند.  دکتر حبیب اله محمودیان مدیر مسئول این فصلنامه اعلام داشت دومین شماره این نشریه علمی به زودی چاپ ومنتشر می شود.


 آدرس خبر:  www.mahmoodian.ir/news/news.asp?newsnum=101