وب‌سایت شخصی دکتر حبيب الله محموديان - www.mahmoodian.ir

عنوان مقاله:   بررسی تحولات تاریخی و باستان شناختی سرزمین دیوالا

نگارنده: حبیب اله محمودیان    تاريخ انتشار:  21/1/1401

بررسی تحولات تاریخی و باستان شناختی سرزمین دیوالا دکتر حبیب اله محمودیان چکیده براساس اسناد تاریخی و یافته¬های باستان¬شناسی آثار وابنیه ومحوطه¬های متعددی در منطقه زاگرس(¬غرب فلات ایران) از دوران مختلف زندگی انسان برجای مانده که استقرار و زندگی را از دوران غارنشینی تا دوران بعدی تأیید می¬نماید. بخشی از مهمترین سکونتگاه¬ها، شهرها ومراکز جمعیتی در مسیر ارتباطی کاروان¬ها یا معابر، جاده¬ها و ایل راه¬های باستانی تا¬کنون معرفی شده¬اند؛¬ اما، در¬مواردی برخی شهر¬ها ومراکز جمعیتی و مکان اینگونه شهرها تا کنون شناخته نشده¬اند. در این نوشتار تلاش شده علاوه برمعرفی مختصر برخی شهر¬ها از دوران تاریخی منطقه، درمورد سرزمین دیوالا وشهر¬الرز(ردین) و... مطالعاتی صورت پذیرد. در راستای دستیابی به این هدف مهم تلاش شده¬، جغرافیای زاگرس غربی ومنابع حیاتی آن، جغرافیای تاریخی منطقه، راه¬ها ومعابر¬تاریخی زاگرس نشینان ومحوطه¬های شاخص باستانی مرتبط با موضوع، مطالعه وبررسی شود. واژگان کلیدی: دیوالا، الرز(ردین)، منس، هلال سبز، گدارخوش.

http://www.mahmoodian.ir/article/article.asp?n=92