وب‌سایت شخصی دکتر حبيب الله محموديان - www.mahmoodian.ir

عنوان مقاله:   رود خانه‌ی تاریخی سیمره (کرخه)

نگارنده:  دکتر حبیب اله محمودیان    تاريخ انتشار:  30/1/1398

رود خانه‌ی تاریخی سیمره (کرخه) نام قدیم این رود تاریخی «اوکنو» بوده است و یونانیان آن را «کواسپس» مي‌نامیده‌اند. سیمره با نام گاماسه یا گاماسباب یا گاومیشه، از دامنه‌های غربی الوند و منطقه‌ی نهاوند سرچشمه می‌گیرد و در جهت شرق به غرب و با گذشتن از کنگاور، صحنه و بیستون به کرمانشاه می‌رسد. در کرمانشاه شعبه‌ی قره‌سو را دریافت می‌کند که از ناحیه‌ي کامیاران سرچشمه گرفته و با نام سیمره وارد محدوده‌ی شرق استان ایلام می‌شود. سپس جهت رودخانه از شمال شرقی به جنوب غربی تغییر پیدا می‌کند و مرز دو استان ایلام و لرستان را تشکیل می‌دهد. این رودخانه پس از دریافت چند شعبه از نواحی کوهستانی منطقه، از دامنه‌ی رشته‌کوه کبیرکوه جریان می‌یابد و پل‌های تاریخی مهمی مانند پل بیجنوند، پل گاومیشان، چم‌نمشت و جایدر در محدوده‌ی استان‌های ایلام و لرستان بر روی آن تأسیس شده است. سپس در منطقه‌ی پل‌دختر شعبه‌ی مهم کشکان که از کوه‌های لرستان سرچشمه گرفته به آن می‌ریزد و با نام کرخه وارد خوزستان می‌شود. مسیر سیمره در جلگه‌ی خوزستان به طرف مغرب تغییر جهت می‌یابد و از جنوب شهر بُستان به باتلاق‌های ناحیه‌ي شرقی عراق می‌ریزد. رودخانه‌ی سیمره به عنوان طویل‌ترین رود ایران در منطقه‌ي ایلام و لرستان و به موازات رشته‌کوه کبیرکوه امتداد دارد (محمودیان، 1396: 17).

http://www.mahmoodian.ir/article/article.asp?n=84