وب‌سایت شخصی دکتر حبيب الله محموديان - www.mahmoodian.ir

عنوان مقاله:   قلعه باستانی چكر بولي چوار از توابع استان ایلام

نگارنده: دکتر حبیب اله محمودیان    تاريخ انتشار:  11/12/1396

قلعه چكر بولي چوار اين قلعه باستاني در روستاي چكر واقع در كوهستان بولي از توابع بخش چوار شهرستان ايلام واقع شده است.اين قلعه در نزديكي مرز با كشور عراق ايجاد شده است وسبك معماري ومصالح آن با قلعه يزدگرد در استان كرمانشاه قابل مقايسه است.قلعه در قسمت بلندي حاشيه شمالي محوطه باستاني چكر بنا شده وداراي دژي بسيار بلند و مستحكم مي‌باشد كه ارتفاع جبهه شمالي آن بيشتر از ساير قسمت هاست.تعداد 11 اتاق در قسمت جنوبي قلعه ايجاد شده كه بر حياط مركزي تسلط دارند.اتاق ها داراي تاق قوسي است.محوطه باستاني چكر درمسيرارتباطي چوار به سومار وسرزمين بين النهرين قرار گرفته، بنابراین در گذشته از نظر استراتژيكي داراي اهميت بوده است. مصالح رفته در اين قلعه سنگ وگچ مي‌باشد وداخل اطاقها نيز با گچ اندود شده است،سفال‌هاي نخودي وقرمز رنگ با شاموت شن به صورت متراكم در محوطه پيراموني قلعه ديده مي‌شود كه متعلق به دوره تاريخي است.در گوشه هاي قلعه اتاق هاي ديده باني ملاحظه مي‌شود. فاصله این قلعه تا قلعه و تپه باستانی سرنی حدود 10 کیلومتر است.

http://www.mahmoodian.ir/article/article.asp?n=77