وب‌سایت شخصی دکتر حبيب الله محموديان - www.mahmoodian.ir

عنوان مقاله:   قلعه ودژ خرمه

نگارنده: دکتر حبیب اله محمودیان    تاريخ انتشار:  16/11/1396

قلعه يا قلاع خرمه در موقعیت قله ی كوه خرمه ، آثاري از يك قلعه مهم ديده مي‌شود0اين قلعه كه متشكل از تعدادي اطاق و برج هاي ديده باني است، بر روي صخره هاي قله كوه ايجاد شده است. مصالح بكاررفته شامل سنگ هاي كلوخ وگچ مي‌باشد.نواحي شمالي وشرق اين قلعه داراي صخره اي بلند ونفوذ ناپذير است0 در قسمت غربي علیرغم صعب العبوربودن، اما محل‌هاي مشخصي براي عبور ومرور به قلعه در نظر گرفته شده است.اطاق هاي قلعه بر اثر عوامل طبيعي وفرسايش ونيز حفاري هاي غيرمجاز تقريباً تخريب شده وقسمتي از پلان ساختمان دژ وقلعه باقي مانده است.آوار ديوارهاي ويران شده، بناي قلعه، برج‌هاي متعدد ديده باني،م صالح بكاررفته در ساختمان بنا و چاه هاي آب برفراز كوه در يك منطقه مرتفع وصعب العبور،اهميت وعظمت اين محوطه را نشان می دهد.وجود سفال‌هاي متعدد ومتنوع نقش دار نخودي وقرمز رنگ قطور مي‌تواند راهنماي بررسي كنندگان باشد0شباهت اين دژ وقلعه با معماري ومصالح به كار رفته در قلاع اسماعيليه قابل تأمل وبررسي است نکته قابل ذکر در این رابطه استحکامات جانبی و دز ایجاد شده برخط الراس کوه خرمه است که به بنا هیبت وعظمت داده است. احتمالا این مجموعه آثار متعلق به خرم دینان بوده باشد. خور-مه - دین . مطالعات باستان شناسی وتحقیقات تاریخی مزدکیان می تواند اطلاعات دقیقتری در این رابطه ارائه نماید..

http://www.mahmoodian.ir/article/article.asp?n=73