وب‌سایت شخصی دکتر حبيب الله محموديان - www.mahmoodian.ir

عنوان مقاله:   مجموعه استحکامات قلعه انجیر دینارکوه

نگارنده: دکتر حبیب اله محمودیان    تاريخ انتشار:  6/9/1396

مجموعه استحکامات قلعه انجیر دینارکوه قلعه ودژ انجیر درارتفاعات رشته کوه انجیر ودر حد فاصل شهرستان های آبدانان ودهلران واقع شده است. دینارکوه مهمترین دیواره ی طبیعی بخش جنوب غربی فلات ایران ومشرف برسرزمین های پست جنوب غربی است. مجموعه استحکامات این بنای استراتژیک شامل : دژ ،دیوار ها وبناهای متعددی است که در این منطقه ساخته شده است. تا کنون اطلاعات مستندی در زمینه تاریخ ساخت قلعه وکاربرد آن به دست نیامده است. اما این اثر تاریخی همانند ده ها قلعه ودژ استراتژیک ، که در معابر غرب زاگرس وخصوصاْ در مسیر جاده های باستانی منطقه از گذشته برجای مانده کاربرد دفاعی داشته است. سبک بنا با قلعه ودژ شهاق در زرین آباد دهلران، پشت قلعه ی آبدانان و نیز قلعه ی استراتژیک چوار ایلام همخوانی دارد. بنابراین می توان چنین اظهار نظر کرد که قلعه ی انجیر کوه یک قلعه ی نظامی است که ریشه در تاریخ اواخر دوره ی ساسانی وقرون اولیه اسلامی دارد. مطالعه ی تاریخ این دوره وحوادث ورویدادهای تاریخ ایران در این عصر می تواند اطلاعات بیشتری در رابطه با این اثر تاریخی ارائه نماید.

http://www.mahmoodian.ir/article/article.asp?n=68