وب‌سایت شخصی دکتر حبيب الله محموديان - www.mahmoodian.ir

عنوان مقاله:    بنای تاریخی آتشگاه سیاهگل ایوان

نگارنده: دکتر حبیب اله محمودیان    تاريخ انتشار:  24/5/1396

چهار طاقی سیاه گل آتشگاه معروف به " سه پا"یا " سه آتش" در فاصله‌ی ده کیلومتری روستای سرتنگ و در حاشیه‌یرودخانه‌ی گنگیر در میان یک محوطه‌ی باستانی (که ویرانه‌های آن پابرجاست ) خود نمایی می‌کند. این چهار طاقی با استفاده از سنگ و گچ ساخته شده و منسوب به دوره‌ی ساسانی است. بنای این آتشکده در مقایسه با سایر آتشکده های موجود در استان ایلام سالم‌تر و کامل‌تر ، و در سال‌های اخیر چند بار موبازسازی و مرمت شده است. در واقع ، با توجه به چارتاقی بودن و گنبدی شکل بودن آن باید معبدی میترایی از عهد اشکانیان بوده باشد. برای همین است که نام پادشاهان بزرگی از ایشان میثره دات ( “مخلوق میثره” "مهر داد" )است. بنابراین، به احتمال زیاد نام سیاه گل از تلخیص نام مرکب عیلامی سیان کوک- ال ( معبد خدا) برگرفته شده است. این بنا یکی از سالم‌ترین آتشکده های دوران قبل از اسلام در استان ایلام می‌باشد.این بنا روی چهار پایه ساخته شده و دارای گنبدی یک جداره می‌باشد. راهرو های جانبی چهار تاقی وبرخی آثار وابنیه ی پیرامونی عظمت ویژه ای به بنا داده که می‌توان این مرکز مذهبی را منسوب به حاکمان بزرگ دانست.

http://www.mahmoodian.ir/article/article.asp?n=67