وب‌سایت شخصی دکتر حبيب الله محموديان - www.mahmoodian.ir

عنوان مقاله:   مطالعات باستان شناسی دشت میانکوهی ایلام

نگارنده:  دکتر حبیب اله محمودیان    تاريخ انتشار:  3/5/1395

مطالعات باستان شناسی دشت میانکوهی ایلام یافته های علمی باستان شناسی نشان می دهد در دشت ایلام گورستان‌های متعددی از مکان های استقراری ایلامیان دردوران باستان وجود داشته که متأسفانه به‌وسیله‌ی حفاران غیر مجاز حفاری شده‌ و یا در محدوده‌ی توسعه‌ی شهر قرار گرفته‌اند. برخی از این محوطه‌ها عبارتند از: - گورستان درگ بازی که در حال حاضر در حوزه‌ی توسعه‌ی شهر قرار گرفته است؛ - گورستان سراب ایلام که امروز بخش شمالی شهر ایلام را تشکیل می‌دهد؛ - گورستان «سَیِ مَی» که در محدوده‌ی پیرامونی بقعه‌ی المهدی بالله، خلیفه‌ی عباسی بوده است ( منطبق بر ضلع جنوب غربی پارک کودک ایلام)؛ - گورستان نام‌دِنانان، واقع در دشت میان‌کوهی ایلام؛ - گورستان باخه‌نام واقع در روستای چالسرای ایلام؛ - گورستان هفت‌چشمه واقع در روستای هفت‌چشمه‌ی ایلام؛ - گورستان چگاتیکاشان، واقع در روستای هفت‌چشمه‌ی ایلام؛ این اثر تاریخی چند فصل مورد کاوش باستان شناسی قرار گرفته است. گاه نگاری شواهد وشناسه ها ،این مکان را متعلق به دوران پیش از تاریخ تا دوران تاریخی معرفی می‌نماید. - گورستان چالیمار واقع در بخش غربی شهر ایلام؛ - گورستان آسنِگَران (آهنگران)، واقع در بخش غربی بلوار مدرس ایلام، (محل فعلی درمانگاه تأمین اجتماعی)؛ - گورستان شاهی‌جان واقع در دامنه‌های کوهستان شمال ایلام؛ - گورستان میل، واقع در محدوده‌ی تپه میل روستای چالسرای ایلام؛ - گورستان سَرِ سیون، واقع در منطقه‌ی بان گنجاب ( بانه جو ) ایلام، واقع در بخش شمالی شهر ایلام (منطقه‌ی مسکونی شهر ایلام). محوطه‌های متعدّد دیگری در منطقه وجود دارد که می‌تواند در شناسایی عصر مفرغ و آهن و تحولات فرهنگی منطقه

http://www.mahmoodian.ir/article/article.asp?n=64