وب‌سایت شخصی دکتر حبيب الله محموديان - www.mahmoodian.ir

عنوان مقاله:   كليما توريسم

نگارنده: دکتر حبیب اله محمودیان    تاريخ انتشار:  6/7/1390

 

چكيده: كليما توريسم امروزه به عنوان بخش زيرساخت در توسعه ی صنعت توريسم مورد توجه برنامه ريزان، پژوهشگران و دست اندركاران امور گردشگري است. بررسي آثار گردشگران و جهانگردان در بسياري از كشورهاي جهان نشان مي دهد كه پديده هاي شاخص جغرافيايي كه طبيعتاً تحت تأثير اقليم و يا اثر گذار بر اقليم و آب و هوا هستند، براي جلب و جذب گردشگران جذابيت بيشتري داشته است. هرچند شرايط و موقعيت مطلوب آب و هوايي به عنوان بخشي از اكوتوريسم منطقه مي تواند عامل تحول و تحرك بيشتر در بخش توريسم و گردشگري تلقي گردد. در اين نوشتار تلاش شده تا ويژگي ها و مشخصات پديده هاي شاخص طبيعي و جغرافيايي منطقه معرفي گردد. از جهتي ديگر بررسي وضعيت اقليمي استان ايلام در غرب زاگرس به عنوان سرزمين حائل بين ساكنان فلات مركزي با بين النهرين(عراق فعلي) كه در مسير ارتباطي زائران و مسافران قرار گرفته مورد توجه بوده است.


http://www.mahmoodian.ir/article/article.asp?n=14