ارتباط با من

لينكهاي مفيد

گالري تصاوير

 بيوگرافي

 آثار

 مقالات

 خبرها

صفحه اصلي

 

 دکتر حبیب الله محمودیان

 

  نسخه آماده چاپ
 عنوان مقاله:  نقش کاسیت ها در تحولات فرهنگی دوران مفرغ

نقش کاسیتها در تحولات فرهنگی دوران مفرغ

مورد مطالعه

: بخشغربی فلات ایران

The role of Kassits in the cultural developments of Bronze Age

CASE STUDY: WESTERN PART

OF THE PLATEAU OF Iran

چکیده

این پژوهش به بررسی نقش کاسیت ها در تحولات فرهنگی دوران مفرغ دربخش غربی فلات ایران پرداخته است

فلات ایران به دلیل شرایط خاص جغرافیایی، قرار گرفتن در محدودهي هلال حاصلخیز زاگرس، منابع آب، پوشش مرتعی و

جنگلی به ویژه قرار گرفتن در مسیر ارتباطی فلات مرکزي، آسیاي میانه با سرزمین میان رودان و دیگر سرزمینهاي غربآسیا ، از

منظر مطالعات تاریخی و باستان شناختی از اهمیت خاصی برخوردار است

وزندگی انسان در این محدودهي جغرافیایی حداقل از دوران پارینه سنگی تا امروز استمرار داشته است

جادهي ابریشم که خط سیر اصلی بازرگانی در جهت شرق وغرب

آسیاي صغیر وصل میکرد ، و وجود پر تراکمترین پلهاي باستانی بر روي رودخانهي سیمره و شعبات آن در استانهاي ایلام،

لرستان و خوزستان نشانگر ارتباط فلات ایران با سرزمینهاي هم جوار ونقشارتباطی این منطقه در دورههاي مختلف به ویژه در

دوران تاریخی بوده است

. بخش غربی. براساس گزارشهاي باستان شناسی استقرار جمعیت. عبور راههاي باستانی چون...محسوب میشد و راه شاهی یا شاهرا ه باستانی که شوشرا به.

هدف این پژوهش

بررسی تحولات فرهنگی بخشغربی فلات ایران به لحاظ شناختهویتتاریخی بوده است.

اسناد تاریخی نشان می دهد کوهستان زاگرس در هزارهي سوم تا هزارهي اول قبل از میلاد به دلیل شرایط وموقعیت جغرافیایی

شاهد تحولات شگرفی در عرصه ي ساخت ابزار هاي مفرغی بوده است

در این منطقه مقارن شده است

زاگرساستقرار یافته اند

. این تحولات با حضور اقوام مهاجر به ویژه قوم کاسیت. قوم کاسیت یا کاسی احتمالا" از نواحی قفقاز وارد نجد ایران شده و به تدریج در نواحی غرب.

در جریان حفاري

لرستان به دست آمده است

دوره هاي مختلف در این منطقه موید این مساله است

کرمانشاه

ها و کاوش هاي باستان شناسی، آثار منسوب به این قوم از گورستان ها و محوطه هاي ایلام ،کرمانشاه و. وجود صدها اثر باستانی شامل؛ تپهها ، محوطهها ، پناهگاه و ابنیهي تاریخی و نقوش برجسته متعلق به. با این وصف میتوان گفت؛ منطقه ي غرب زاگرس (ایلام ، لرستان و) در دوران مفرغ و متعاقبآن در عصر آهن تحولات شگرفی داشته است .

تعداد آثار و ابزار

سازندگان این ابزار و اشیاء بوده است

دلیل کشفمقادیر زیادي از این نوع آثار ، به نام عصر برنز معروفشده است

مکشوفه از گورستانهاي منطقه نشانگر این تحولات است که حاصل فکر ، اندیشه ، ابتکار و خلاقیت. بیشترین یافته هاي باستان شناسی در این مکان ها ، ابزارهاي مختلف مفرغی است که به.

این نوع تحقیق

،تحقیقات میدانی انجام گرفته است

استقراري آ نان معرفی می گردد

از نوع توصیفی تحلیلی است.روش تحقیق طبق معمول بر اساس استفاده از منابع کتابخانه اي ، اسنادي. تلاش شده یافته هاي باستان شناسی، جایگاه و موقعیت تمدنی، قوم کاسیت و مکان هاي.

واژگان کلیدي

: قوم کاسیت ، لرستان، رود خانه ي سیمره ، مفرغ، زاگرس،چوار وشیروان
 


نگارنده: دکتر حبیب اله محمودیان مقاله از گروه : باستان شناسي
تاريخ انتشار:  27/4/1391 دفعات مشاهده : 2633
 رتبه مقاله:      تعداد راي: 5           امتياز کلی مقاله: 24  

 
    

صفحات سايت

 
 
 
 

  نظرسنجی

 

نظرسنجی سايت
 
 
 

   آمار سایت

 

كاربر حاضر در سايت= ۱ نفر

امروز= ۴۶ مرتبه
مهر ماه = ۶۴۰۳ مرتبه
كل مشاهده= ۱۱۹۳۶۰۱ مرتبه
بیشترین = ۳۰۹۲۸ - ۳۰/۱/۱۳۹۸
صفحه جاری= ۲۵۴۴ مرتبه
 
 
 
 

مشاهده صفحه جاری  ۲۵۴۴ مشاهده | امروز  ۴۶ مشاهده | كاربر حاضر: ۱ نفر

 ir.محموديان © بازنشر مطالب در اینترنت با ذکر منبع بلامانع است.